PRA RAT KPN WIYATA DISDIKPORA BULELENG TAHUN 2019

  • Admin Disdikpora
  • 11 Januari 2019
  • Dibaca: 466 Pengunjung

PRA RAT KPN WIYATA DISDIKPORA BULELENG TAHUN 2019

Singaraja, 10 Januari 2019| DISDIK TODAY

Nemonin rahina Wreapati pinanggal ping dasa sasih Januari warsa 2019 (duang tali siangolas)
Kadisdikpora Buleleng, Drs Gede Suyasa, M.Pd ledang ngarauhin parikrama PRA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPN WIYATA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sane kalaksanayang ring aula kantor inucap.

Ring parikrama punika mungguing daging sambrama wacananyane, dane Kadisdikpora ngaturang dahat suksmaning manah majeng ring manggala KPN WIYATA taler anggota makasami santukan prasida nincapang hasil usaha maprakanti antuk rasa paras paros salunglung sabayantaka.
Tiosan ring asapunika dane taler ngicenin pawarah warah silih sinunggilnyane mangda KPN WIYATA nincapang utawi nguatang indik pangsa pasar utaminnyane tenaga kontrak mangda prasida sareng ngeromba dados anggota KPN WIYATA. Kaping kalih dane ngawewehin mangda KPN WIYATA prasida ngutsahayang model belanja online ngangen sistem layanan pesan antar.

Selanturnyane KPN WIYATA ring warsa duang tali pelekutus (2018) mikolihang penghargaan juara kapertama ring tingkat kabupaten taler juara 3 ring tingkat provinsi ngenenin indik pacentokan PENGELOLAAN KOPERASI TERBAIK.

Ring sajeroning parikrama PRA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPN WIYATA kadagingin antuk pabligbagan indik nincapang program-program kerja mangda ka pungkur anggotanyane sayan sejahtera.

Share Post :